Audición Música de Cámara (Lazzarín, Dabul) (05/12/2017)